AANBOD​

Pyschotherapie en Psychotraumatherapie voor iedereen aangeboden vanuit een contextueel, systemisch en relationeel onderbouwde visie.

  • EMDR:

Het is bekend dat onze hersenen ’s nachts, in de fase van REM-slaap, de belevenissen van de dag  klasseren. Wanneer dat archiveren goed verloopt, wordt de psychische schok van een onprettige ervaring op vrij natuurlijke wijze geresorbeerd. Maar soms kunnen de hersenen dit werk niet aan en blijft een bepaalde belevenis onverwerkt. De persoon kan dan angsten ontwikkelen, obsessioneel gedrag of de ervaring steeds opnieuw beleven zonder over het trauma heen te kunnen stappen. Sinds 2013 wordt EMDR door de Wereldorganisatie Gezondheid als de uitgelezen techniek erkend om aan te bevelen aan patiënten die met posttraumatische stressstoornis te kampen hebben. Het gaat om een therapeutische behandeling waarbij de werking van de hersenen centraal staat met zelfgenezing als doel. Deze komt tot stand dankzij bilaterale oogbewegingen die hetzelfde effect sorteren als de oogbewegingen tijdens de REM-slaap. Op die manier kunnen de hersenen van de patiënt de ervaring opnemen. De ervaring zelf wordt niet uit het geheugen gewist maar de emotionele lading ervan wordt tot nul herleid. En zo kunnen de somatische symptomen dan verdwijnen.
http://www.emdr-belgium.be/index.php/nl/cb-profile/userprofile/Siau%20Inge

  • OPSTELLINGEN:

Opstellingen zijn een methodiek die zowel individueel als in groep kunnen worden toegepast.

Traumaopstellingen
Dit is een opstellingsmethode van Franz Ruppert gebaseerd op traumatheorieën, hechtingstheorieën en ontwikkelingspsychologie.
De focus ligt op de dynamiek binnen in een persoon.
De methodiek kan zowel bij individuele als meergenerationele trauma’s worden gebruikt.

Systemische opstellingen
Dit is een opstellingsmethode gebaseerd op Bert Hellinger, systemische en contextuele theorieën. De focus ligt op de dynamiek van het systeem.
De methodiek kan zowel bij relationele, familiale als werkgerelateerde hulpvragen worden gebruikt.

  • ERVARINGSGERICHTE THERAPIE MET PAARDEN:

Deze methodiek kan zowel in groep als individueel worden toegepast.
Het doel van de ontmoeting met paarden is zowel persoonlijke groei als professionele vaardigheden ontwikkelen. Paarden zijn hoogsensitieve dieren die onmiddellijk weerspiegelen wat er diep binnenin de mens leeft. We kiezen hier zeer bewust voor het ervaringsgerichte omdat de ervaringen die we delen met paarden zeer krachtig in het netwerk van de hersenen binnenkomen.

SUPERVISIE SYSTEEMDENKEN:
Dit kan individueel: enkel op afspraak.
Dit kan in groep (max 6 deelnemers): Ervaringsgerichte groepssupervisie waarbij de fenomenologie van de hulpverlener centraal staat.
 Of op maat voor uw team.

SUPERVISIE EMDR:
Dit kan individueel en in groep.
Op afspraak.
Zie ook www.integrativa.be